Týždeň s mamou, týždeň s otcom – striedavá starostlivosť. Áno či nie?

Striedavá starostlivosť predstavuje úpravu zverenia maloletého dieťaťa do starostlivosti oboch rodičov, kde každý z rodičov má dieťa v starostlivosti na presne vymedzené časové intervaly.

Do slovenského právneho poriadku bola striedavá osobná starostlivosť ukotvená zákonom č. 217/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („novela). Predmetná novela nadobudla účinnosť 01.07.2010.

Inštitút striedavej osobnej starostlivosti má určite mnohé výhody, pričom najviac zdôrazňovanou je práve zachovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku maloletého dieťaťa s oboma rodičmi.

Deti, ktoré žijú celý čas s jedným rodičom, majú väčšiu pravdepodobnosť stresu ako deti v
striedavej starostlivosti. Toto platí bez ohľadu na úroveň konfliktu medzi rodičmi alebo medzi rodičom a dieťaťom. Sú to výsledky novej štúdie Demografického oddelenia Štokholmskej univerzity.

„Vysvetlením môže byť, že deti, ktoré trávia väčšinu času u jedného rodiča, strácajú
príbuzných, priateľov a peniaze. Predchádzajúce výskumy tiež ukázali, že deti sa môžu obávať o rodiča, s ktorým sa zriedka stretávajú, čo im môže spôsobiť viac stresu“, hovorí Jani Turunen, výskumný pracovník Demografického oddelenia na Štokholmskej univerzite a Centra pre výskum duševného zdravia detí a adolescentov na Karlstadskej univerzite.

Skutočnosť, že deti, ktoré žijú celý čas s jedným rodičom, sú na tom psychicky horšie než deti v striedavej starostlivosti, už bola v minulosti preukázaná, ale táto štúdia je prvá, ktorá sa osobitne zameriava na stres. Striedavú starostlivosť nemožno zamieňať s rovnakými právami a povinnosťami rodičov po rozvode (tie prináležia obom rodičom aj keď bolo dieťa zverené jednému rodičovi – pozn. prekl.). Rovnaké práva a povinnosti dávajú obom rodičom zákonné právo na rozhodnutia o výchove dieťaťa, možnostiach školy, náboženstve atď. Striedavá starostlivosť znamená, že dieťa skutočne žije rovnaký alebo takmer rovnaký čas s oboma rodičmi, strieda sa medzi samostatnými domácnosťami.

Viac sa môžete dočítať:

http://striedavka.sk/index.php/vyskumy

http://striedavka.sk/index.php/konferencia-v-parlamente-4-12-2019

http://striedavka.sk/index.php/stiahnite-si