Večná téma-susedské spory

„Lepší blízky sused, ako ďaleký priateľ“ alebo „Dobrý sused je najlepšia ohrada“…… a mnohé iné príslovia, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie. Avšak napríklad podľa štatistiky sa viac ako 13% obyvateľov Slovenska sťažuje na hluk od susedov. 

Pes je priateľ človeka ale…

Každý kto si zadováži psa, alebo akékoľvek iné zviera,  musí mať na zreteli, že ho neminie zodpovednosť a povinnosti. Zodpovednosť sa viaže k novému priateľovi človeka ale i k okoliu, v ktorom sa zviera pohybuje. Z času na čas sa stane, že aj pes niečo poškodí alebo zničí…

Spor so susedom

Konflikty so susedmi sú bežnou realitou. Dejú sa či žijete v mesta alebo na dedine. Rôzne konflikty majú odlišné algoritmy riešenia avšak spája ich jediný cieľ, potreba dospieť k dohode a vyriešiť problém primeranou cestou bez vyhrážok, zastrašovania, prípadne napadnutia a v tom  najhoršom prípade ublíženia na zdraví alebo poškodenia majetku.

(Ne)prístupná cesta k rodinnému domu

Vecné bremeno práva cesty môže spočívať v práve prechodu pešo, vstupu, prejazdu osobnými alebo/a nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok.

Suseda si nevyberiete

„Pokus o urovnanie sporu prostredníctvom dohody je najprirodzenejšou cestou riešenia konfliktov vo všetkých spoločenských vzťahoch.

Úspešné vrátenie daru za pomoci mediátora

Stávajú sa v živote rôzne situácie, ktoré je komplikované a náročné riešiť prostredníctvom súdu,  prípadne právnikov. Práve preto bol oslovený mediátor aby pomohol vyriešiť spor o darovaného psíka.

Suseda si nevyberieš

Každý ma právo užívať svoju nehnuteľnosť ale z toho mu plynnú aj povinnosti, ktoré  neobmedzujú iných v rámci občianskeho zákonníka.

Zápach, hluk a neprispôsobivý sused

Ako si poradiť so susedom, ktorý je neprispôsobivý alebo chová veľké množstvo hrabavej hydiny, kačiek,včiel a zajacov v tesnej blízkosti rodinného domu? Hluk a zápach Vám znepríjemňuje život? Skúste mediáciu.

Sused ma obral o pozemok

Ako sa dohodnúť so susedom, ktorý si „svojvoľne“ posunul o 1,25 m  hranicu svojho pozemku a odmieta komunikáciu?