Trampolína a bazén môžu byť v susedských vzťahoch tiež problém

Existuje právo na určitú mieru ticha a pokoja, a to nie len v nočných hodinách. Nevýhodou domácej trampolíny a či bazéna môže byť občas hlučnosť ľudí , ktorí ich využívajú. Stojí za úvahu zvážiť, kam sa umiestnia vzhľadom na to, kto a kedy ich bude používať.

Aj dažďová voda sa môže stať problémom

Odtok zrážkovej vody je potrebné vopred premyslieť. Dažďová voda, ktorá spadne na pozemok, je zodpovednosťou vlastníka pozemku, kde dažďová voda padne.

Neplatičom v bytovke hrozia sankcie a tabuľa hanby

Pani Viera ako osoba poverená ostatnými vlastníkmi bytového domu sa obrátila na mediátora s problémom, kde sused odmieta prispievať stanovenou sumou do  bytového fondu. Spoločenstvo vlastníkov  má viacero možností ako riešiť vzniknutú situáciu ale z pohľadu ľudskosti a spolupatričnosti sa rozhodli o prijateľnejšie riešenie a to formou mimosúdnej dohody, teda mediáciou.

Môj sused je zberač odpadu

Chorobné zhromažďovanie predmetov je charakteristické tým, že predmety sa ostatným ľuďom zdajú úplne nepotrebné ale pre samotného zberateľa majú vysokú hodnotu.

Večná téma-susedské spory

„Lepší blízky sused, ako ďaleký priateľ“ alebo „Dobrý sused je najlepšia ohrada“…… a mnohé iné príslovia, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie. Avšak napríklad podľa štatistiky sa viac ako 13% obyvateľov Slovenska sťažuje na hluk od susedov. 

Pes je priateľ človeka ale…

Každý kto si zadováži psa, alebo akékoľvek iné zviera,  musí mať na zreteli, že ho neminie zodpovednosť a povinnosti. Zodpovednosť sa viaže k novému priateľovi človeka ale i k okoliu, v ktorom sa zviera pohybuje. Z času na čas sa stane, že aj pes niečo poškodí alebo zničí…

Spor so susedom

Konflikty so susedmi sú bežnou realitou. Dejú sa či žijete v mesta alebo na dedine. Rôzne konflikty majú odlišné algoritmy riešenia avšak spája ich jediný cieľ, potreba dospieť k dohode a vyriešiť problém primeranou cestou bez vyhrážok, zastrašovania, prípadne napadnutia a v tom  najhoršom prípade ublíženia na zdraví alebo poškodenia majetku.

(Ne)prístupná cesta k rodinnému domu

Vecné bremeno práva cesty môže spočívať v práve prechodu pešo, vstupu, prejazdu osobnými alebo/a nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok.

Suseda si nevyberiete

„Pokus o urovnanie sporu prostredníctvom dohody je najprirodzenejšou cestou riešenia konfliktov vo všetkých spoločenských vzťahoch.

Úspešné vrátenie daru za pomoci mediátora

Stávajú sa v živote rôzne situácie, ktoré je komplikované a náročné riešiť prostredníctvom súdu,  prípadne právnikov. Práve preto bol oslovený mediátor aby pomohol vyriešiť spor o darovaného psíka.

Suseda si nevyberieš

Každý ma právo užívať svoju nehnuteľnosť ale z toho mu plynnú aj povinnosti, ktoré  neobmedzujú iných v rámci občianskeho zákonníka.

Zápach, hluk a neprispôsobivý sused

Ako si poradiť so susedom, ktorý je neprispôsobivý alebo chová veľké množstvo hrabavej hydiny, kačiek,včiel a zajacov v tesnej blízkosti rodinného domu? Hluk a zápach Vám znepríjemňuje život? Skúste mediáciu.

Sused ma obral o pozemok

Ako sa dohodnúť so susedom, ktorý si „svojvoľne“ posunul o 1,25 m  hranicu svojho pozemku a odmieta komunikáciu?