Nesúďte sa, dohodnite sa.

Mediácia – mimosúdne riešenie sporov v súlade so zákonom