Nesúďte sa, dohodnite sa

Mediácia – mimosúdne riešenie sporov v súlade so zákonom