PhDr. Zuzana Rapčanová

Certifikovaná mediátorka, registrovaná pod evidenčným č. 1857 na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky