Entries by bleyova@gmail.com

Dobrý rodič aj po rozvode

Jednou z oblastí mediácie je aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Ide o náročný proces, ale je rýchlejší ako súd a ak majú obidve strany vôľu dohodnúť sa, zväčša končí obojstrannou spokojnosťou…

Nespája nás manželstvo ale MAJETOK!

Často sa stáva, že rozchodom záväzky zo vzťahu vôbec nekončia. Tak to bolo aj v prípade klientov Kataríny a Stanislava. Bolo potrebné vysporiadať majetok a zlyhávajúca komunikácia situácii vôbec nepomáhala. Do hry vstúpila mediátorka a riešenie problémov nabralo rýchlosť…