Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – BSM

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník § 143 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí …..

Žilina bojuje proti kriminalite: S Národným projektom pomáha aj Centrum mimosúdnych dohôd Žilina

V modernej dobe musíme čoraz častejšie zápasiť s množstvom nepredvídateľných nástrah. Na každého z nás striehnu určité skupiny podvodníkov s jediným cieľom – zabezpečiť si vlastný profit na nešťastí druhého. Do boja na pomoc seniorom, obetiam nenávistných trestných činov a obetiam obchodovania s ľuďmi výrazne vstúpila aj Žilina a Centrum mimosúdnych dohôd.

Centrum pomohlo firme dostať peniaze späť

Podnikanie je vo všeobecnosti náročné, každý deň  prináša niečo nové, čo si  vyžaduje promptné a rýchle riešenie. Či už ide o inovácie z pohľadu voči konkurencii alebo zabezpečiť chod firmy. Kontrolovať uhradené faktúry a platby…..

Mediácia šetrí čas a peniaze

Mediácia je nápomocná aj pri konfliktoch v rámci firmy. Čítajte už zajtra na www.zilinak.sk

Napísali o Centre mimosúdnych dohôd v Žiline

Máte spor, ktorý potrebujete vyriešiť? Neviete ako? Chcete sa obrátiť na súd? Nesúďte sa, dohodnite sa! Čítajte viac už tento piatok 12.04.2019 o 18:00 na www.zilinak.sk

Poradňa

On-line konzultácie……

Poďakovanie

CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, ďakuje za prejavenú dôveru a príspevky.