Zápach, hluk a neprispôsobivý sused

Pani Ivana oslovila centrum mimosúdnych dohôd v Žiline o pomoc ako si poradiť so susedom, ktorý chová veľké množstvo hrabavej hydiny, kačiek,včiel a zajacov v tesnej blízkosti jej rodinného domu. Hluk a zápach znepríjemňuje život celej rodine a susedom.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina jej návrh prešetrila a odporúčania uviedla vo svoje správe, aby sa obrátila na príslušný súd, nakoľko ide o porušenie §127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, kde je daná úprava susedského práva, úprava vzťahov vlastníka a tretích osôb pri užívaní veci, pokiaľ ide o účinky užívania veci na tieto osoby – ide tu o obmedzenie vlastníckeho práva zákonnou úpravou.

Pani Ivana sa rozhodla, že chce zachovať aké-také dobré susedské vzťahy a preto skôr ako osloví sud „vyskúša“ mimosúdnu dohodu. A urobila dobre. Na stretnutie sa dostavili všetky strany, stretnutie bolo dosť napäté ale podarilo sa nájsť konsenzus/dohodu pre obe strany. Mediátor je odborne fundovaný na hľadanie skrytých alternatív, ktoré na sedení vyslovia účastníci. Ide o alternatívy, na ktoré často krát oni sami nereagujú. Nakoniec sa dohodli, že síce bude chov pokračovať ale bude celý presťahovaný na odľahlejšiu časť pozemku.

Mediácia im ušetrila nie len súdne trovy a čas strávený na súde ale zachovala im hlavne ľudskú dôstojnosť sa dohodnúť a byť naďalej susedmi.