Sused ma „obral“ o pozemok

„Starí rodičia, rodičia i ja sme užívali pozemok celoročne, dokonca celá generácia nášho rodu boli vlastníkmi sporného pozemku“, citujem slová pána Jozefa, ktorý už roky bojuje so susedom, ktorý si „svojvoľne“ posunul o 1,25 m  hranicu svojho pozemku.

Pán Jozef oslovil spornú stranu už niekoľko krát za účelom vzájomnej dohody. Stretol sa iba s odmietaním.

Ako presvedčiť druhú stranu sporu aby komunikovala a postavila sa tvárou v tvár k spomínanému problému? Iba prostredníctvom príslušného súdu, ale podľa informácie, ktorú obdržal od právnika, uvedený spor je na niekoľko rokov.

Vzhľadom k tomu, že pán Jozef  je presvedčený o svojej pravde, rozhodol sa využiť možnosť podania návrhu na okresný súd, aby ten určil na koho strane je právo a pravda. Zaplatil právne zastupovanie a súdny poplatok na súde. Cestou zo súdu uvidel tabuľu s nápisom CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD a dohodol si s mediátorkou spomínaného centra stretnutie a podľa inštrukcií priniesol na termín všetky podklady, ktoré sa stotožňovali s predmetom sporu.

Na prvý pohľad sa dá povedať, že ide o veľmi jednoduchý prípad, na základe LV príslušného katastrálneho územia  a prítomnosti zástupcu geodézie vieme povedať, na ktorej strane je pravda, avšak zdanie môže klamať, nakoľko v tomto prípade sú už priveľmi angažované emócie. Tieto emócie môžu byť oveľa silnejšie ako 1,25 x 20 m pozemku.

Mediácia prebehla už o pár dní za účasti oboch strán. Nakoľko však emócie boli veľmi citeľné, mediácia musela byť prerušená a na návrh mediátora bol prizvaný starosta obce ako nestranná osoba.

Podľa slov to bolo asi to najlepšie riešenie. Po preštudovaní všetkých archívnych záznamov sa prišlo na to, že naozaj došlo k chybe a pri zápise bol omylom uskutočnený posun. Starosta ponúkol alternatívu, ktorá bola pre obe strany prípustná. Pán Jozef dostal od obce náhradu pôdy a sused sa nakoniec posunul len o 0,60 m, čo podľa jeho slov bolo primerané.

Pán Jozef ukončil svoj spor mimosúdnou cestou  a bol inštruovaný ako požiadať o vrátenie 90% poplatku z podaného návrhu na súd.

Aj ovca celá aj vlk sýty.