Čaro Vianoc spočíva v tom, že šťastie a prekvapenie ostatných, dokáže urobiť šťastnými nás.

(Toni Sorenson)