Často kladené otázky (FAQ)

Pri akých problémoch sa môže obrátiť poškodený spotrebiteľ alebo firma na Centrum mimosúdnych dohôd? Koľko bude stáť riešenie sporu prostredníctvom mediátora? Kedy môže byť spolupráca s mediátorom výhodnejšia ako sťažnosť na Obchodnej inšpekcii alebo podanie návrhu na súd?

Platia mi konečne faktúry na čas!!!

Prevádzkovateľ stavebnín sa mnohokrát stretáva s opakujúcim problémom, a to sú neuhradené faktúry do termínu splatnosti. Podľa jeho slov, je už z uvedenej situácie zúfalý.