Podnikáte? Chcete mať uhradené faktúry na čas? Využite mediáciu…

Ak spoločnosti  zostáva napríklad už len týždeň, aby si nároky uplatnila na súde, mediačné konanie jej  dáva čas, aby sa pokúsila o mimosúdne urovnanie bez akýchkoľvek časových následkov.

Často kladené otázky (FAQ)

Pri akých problémoch sa môže obrátiť poškodený spotrebiteľ alebo firma na Centrum mimosúdnych dohôd? Koľko bude stáť riešenie sporu prostredníctvom mediátora? Kedy môže byť spolupráca s mediátorom výhodnejšia ako sťažnosť na Obchodnej inšpekcii alebo podanie návrhu na súd?

Platia mi konečne faktúry na čas!!!

Prevádzkovateľ stavebnín sa mnohokrát stretáva s opakujúcim problémom, a to sú neuhradené faktúry do termínu splatnosti. Podľa jeho slov, je už z uvedenej situácie zúfalý.