Krach cestovky pocítia aj Slováci

Cestovka Thomas Cook skrachovala, zájazdy stiahne aj slovenský predajca Neckermann.

Jedna z najväčších cestovných kancelárií na svete, britská firma Thomas Cook skrachovala pre finančné problémy. Zájazdy sa predávali aj na Slovensku a to cez Neckermann Slovakia.

Viac informácii na: https://www.thomascookgroup.com/pressrelease/details/102/11586

Ako  riešiť podobnú situáciu?

Od 1. januára 2019 došlo k predĺženiu lehoty vzťahujúcej sa na možnosť uplatnenia reklamácie, a to na dva roky odo dňa skončenia zájazdu. V prípade, že sa zájazd neuskutočnil, začína uvedená lehota plynúť odo dňa, keď sa mal zájazd podľa zmluvy o zájazde skončiť.

Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť nový  Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ktorým bol zrušený predchádzajúci zákon o zájazdoch. Zároveň ustanovenia Občianskeho zákonníka § 741a až 741k upravujúce zmluvu o obstaraní zájazdu boli zrušené. https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/Upozornenie-spotrebitelov-na-zmenu-zakona-o-zajazdoch.soi

Služby cestovného ruchu sú upravené v § 2 písm. a) Zákona

Služby cestovného ruchu sú:

1. preprava

2. ubytovanie

3. prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel

4. iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou prepravy, ubytovania alebo prenájmu motorových vozidiel. Za službu cestovného ruchu sa nepovažujú finančné služby (napr. cestovné poistenie).

Viac informácii na:  https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/informacia-pre-spotrebitelov-zakon-c-170-2018-z-z-o-zajazdoch.soi

Reklamácia zájazdu

Ak nie ste spokojní s vybavením reklamácie SOI môžete sa obrátiť na mediátora a  SPOR RIEŠIŤ MIMOSÚDNOU CESTOU  – MEDIÁCIOU.