Sociálna sieť – dobrý sluha zlý pán!

Ohováranie na sociálnych sieťach netreba brať na ľahkú váhu. Ak niekoho poškodí, môže mať následky, dokonca aj podstatu trestného činu…