Stop konfliktom na školách prostredníctvom mediácie

Cieľom tréningu je deskripcia a poukázanie na význam peera školskej mediacie ako jedného z možných postupov vedúcich k riešeniu konfliktov pedagógov,  žiakov a rodičov v školskom prostredí.

Akreditovaný kurz MEDIÁTOR – 03.04.-03.07.2020

Akreditované vzdelávanie podľa ustanovenia § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osoby so záujmom získať kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.