Individuálne konzultácie pre mediátorov

Konzultácia, ktorá je určená všetkým, kto sa chce naučiť zvládnuť začiatok podnikania a získať komplexne znalosti o mediácii a samotnej činnosti mediátora. Podnikanie je drina, ale keď do neho „spadnete“, tak sa z neho stáva  životný štýl.

Stop konfliktom na školách prostredníctvom mediácie

Cieľom tréningu je deskripcia a poukázanie na význam peera školskej mediacie ako jedného z možných postupov vedúcich k riešeniu konfliktov pedagógov,  žiakov a rodičov v školskom prostredí.