Stop konfliktom na školách prostredníctvom mediácie

Cieľom tréningu je deskripcia a poukázanie na význam peera školskej mediacie ako jedného z možných postupov vedúcich k riešeniu konfliktov pedagógov,  žiakov a rodičov v školskom prostredí.