Komunikačné zručnosti v mediácii

Tréning je určený predovšetkým pre absolventov kurzu mediácie a pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR.

Cieľ kurzu

Tréning je zameraný na rozvoj efektívnej komunikácie, kde účastník prirodzenou zážitkovou formou identifikuje podstatné pozitívne prvky v komunikácii (terminologické, technické, štýlové) a zároveň ich aplikuje do vlastnej využiteľnosti. Ďalej si účastník osvojí základné facilitačné schopnosti pri náročnej komunikácii dvoch príp. viacerých osôb, a to predovšetkým vo vecnej rovine, bez pripustenia negatívnej emocionálnej stránky ovplyvňujúcej atmosféru jednania. Cieľom modulu je zároveň pomenovať špecifiká role mediátora v komunikácii pri mediačných konaniach, ako i nutnosť efektívneho záveru pre docielenie úspešnej mediácie.

Obsah kurzu

  • Komunikačné zručnosti ako základ sociálno-psychologických zručností
  • Verbálna a neverbálna komunikácia
  • Teórie komunikácie a jej využitie v praxi
  • Receptívne a expresívne zručnosti
  • Aktívne počúvanie
  • Asertívne jednanie
  • Vedenie konštruktívnej diskusie
  • Dôležitosť parafrázovania, sumarizácie a efektívneho záveru
  • Správne kladenie otázok
  • Špecifiká role mediátora v komunikácii

Lektorky

Akreditované lektorky z oblasti mediácie, práva, vzdelávanie dospelých, sociológie a psychológie.

PhDr. Zuzana Rapčanová

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Termín kurzu:

07.03.-08.03.2020

Miesto:

Národná 10, Žilina 010 01

Cena kurzu:

90,00 €  (v cene sú zahrnuté materiály, pomôcky,  občerstvenie)

Ukončenie kurzu:

Každý účastník obdrží osvedčenie  o absolvovaní kurzu.

OBJEDNÁVKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov