Individuálne konzultácie pre mediátorov

Podnikanie je drina, ale keď do neho „spadnete“, tak sa z neho stáva  životný štýl.

Podnikanie je jednou z alternatív vlastnej kariérnej sebarealizácie. Ak chcete byť sami sebe šéfom, je na mieste zamyslieť sa nad touto možnosťou živobytia. Podnikanie však nie je iba o osobnej slobode a potenciálnom finančnom zisku ale aj o mnohých rizikách a povinnostiach, ktoré na vás  čakajú. Preto je tu konzultácia, ktorá je určená všetkým, kto sa chce naučiť zvládnuť začiatok podnikania a získať komplexne znalosti o mediácii a samotnej činnosti mediátora.

Konzultácia má chronologicky koncept, ktorý  sa dotýka všetkých podstatných oblastí riadenia vlastného biznisu, cez hľadanie podnikateľského nápadu, cez marketing, finančné otázky, riadenia a plánovania podnikania.

Dostanete odpovede na otázky ako začať úspešne podnikať v oblasti mediácie  a ako podnikanie posunúť čo najďalej. Ako najefektívnejšie získavať nových klientov.  Akú úlohu  hrá firemná kultúra alebo hodnoty firmy.

Naučíte sa využívať  facilitačné schopnosti pri náročnej komunikácii dvoch príp. viacerých osôb, a to predovšetkým vo vecnej rovine, bez pripustenia negatívnej emocionálnej stránky ovplyvňujúcej atmosféru jednania. Cieľom je zároveň pomenovať špecifiká role mediátora v komunikácii pri mediačných konaniach, ako i nutnosť efektívneho záveru t.j.  docielenie úspešnej mediácie – dohody o ukončení mediácie.

Obsah 

 • Ako začať vlastný biznis a aké sú praktické tipy na začiatok?
 • Ako nájsť klientov? Ako docieliť, aby klienti prichádzali práve za vami?
 • Ako správne nastaviť cenu?
 • Ako sa zviditeľniť pomocou sociálnych sietí a dať svetu vedieť, že tu ste?
 • Konflikt, priebeh konfliktu, spôsoby riešenie konfliktov.
 • Komunikácia a vyjednávanie.
 • Princípy mediácie, fáze mediácie.
 • Komunikačné techniky využívané pri mediácie.
 • Komunikačné zručnosti ako základ sociálno-psychologických zručností.
 • Verbálna a neverbálna komunikácia.
 • Teórie komunikácie a jej využitie v praxi.
 • Receptívne a expresívne zručnosti.
 • Aktívne počúvanie.
 • Vedenie konštruktívnej diskusie.
 • Dôležitosť parafrázovania, sumarizácie a efektívneho záveru.
 • Správne kladenie otázok.
 • Špecifiká role mediátora v komunikácii.

Miesto: Národná 10, Žilina 010 01

Platforma: Microsoft Teams

Každý účastník obdrží osvedčenie.

OBJEDNÁVKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov