Základy mediácie

Chcete byť mediátorom? Neviete sa rozhodnúť? Absolvujte uvedený dvojdňový víkendový kurz a ten vám ukáže smer.

Cieľ kurzu

Kurz je určený všetkým, kto sa chce naučiť zvládať konflikty a získať základné znalosti o mediácii – štátnym zástupcom, podnikovým právnikom, advokátom, sudcom, manažérom, personalistom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, obchodníkom, psychológom, komunitným pracovníkom.

Ide o vzdelávací kurz ( 15 hod. ), ktorého cieľom  je poskytnúť účastníkom základné znalosti a odborné zručnosti pre riešenie konfliktov a zoznámiť sa s princípmi, technikami a postupmi v mediácii. Účastníci budú vedieť  využívať vybrané techniky vyjednávania v mediácii, budú poznať  právny rámec mediácie a možnosti využitia v SR. Kurz je možné absolvovať samostatne, vhodný je ako úvod k samotnému kurzu Mediátor, ktorý je akreditovaný ministerstvom školstva v SR.

Obsah kurzu

  • Konflikt, priebeh konfliktu, spôsoby riešenie konfliktov
  • Komunikácia a vyjednávanie
  • Nácvik riešenia konfliktov
  • Princípy mediácie, fáze mediácie
  • Komunikačné techniky využívané pri mediácie
  • Právny a legislatívny rámec mediácie, možnosti využitia v SR

Lektorky

Akreditované lektorky z oblasti mediácie, práva, vzdelávania dospelých, sociológie a psychológie:

PhDr. Zuzana Rapčanová

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Termín kurzu:

14.03.-15.03.2020

Miesto:

Národná 10, Žilina 010 01

Cena kurzu:

90,00 €  (v cene sú zahrnuté materiály, pomôcky,  občerstvenie)

Ukončenie kurzu:

Každý účastník obdrží osvedčenie  o absolvovaní kurzu.

OBJEDNÁVKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov