Podnikanie v oblasti mediácie

Podnikanie je drina, ale keď do neho „spadnete“, tak sa z neho stáva  životný štýl.

Kurz je určený všetkým, kto sa chce naučiť zvládnuť začiatok podnikania a získať základné znalosti nielen o mediácii – je určený pre všetkých tých, ktorí chcú začať s podnikaním. Kurz sa dotýka všetkých podstatných oblastí riadenia vlastného  biznisu, cez  hľadanie  podnikateľského nápadu, cez marketing, finančné otázky, riadenia a plánovania podnikania. Kurz rieši aj podnikateľskú legislatívu, ako je výber vhodnej formy spoločnosti na podnikanie, názov spoločnosti, sociálne, zdravotné poistenie, riešenie zmluvných vzťahov a pod. Kurz naučí pripravovať podnikateľské plány ako aj vyhľadávať potenciálnych klientov.

Ste absolvent kurzu mediácie a ste  zapísaný v zozname na MS SR? Uvažujete o začatí činnosti ako mediátor? Alebo chcete byť mediátorom? Neviete sa rozhodnúť? Absolvujte uvedený dvojdňový víkendový kurz a ten vám ukáže smer.

Cieľ kurzu
Kurz vám dá odpovede na otázky ako začať úspešne podnikať a ako podnikanie posunúť čo najďalej. Ako najefektívnejšie získavať nových klientov? Akú úlohu  hrá firemná kultúra alebo hodnoty firmy? Je lepšie podnikať sám alebo s niekým? Ako sa vyrovnať s neúspechom pri podnikaní? Získaš veľmi dobrý návod, ako rozbehnúť biznis a to od začiatku až po špičku biznisu.

Ide o vzdelávací kurz ( 15 hod. ), ktorého cieľom  je poskytnúť účastníkom základné znalosti a odborné zručnosti pre riešenia otázok ako zvládnuť proces začatia podnikania v oblasti mediácie ale aj v inej oblasti, následne zvládanie konfliktov a zoznámiť sa s princípmi, technikami a postupmi. Účastníci budú vedieť  využívať vybrané techniky vyjednávania v mediácii, budú poznať  právny rámec mediácie a možnosti využitia v SR. Kurz je možné absolvovať samostatne, vhodný je ako úvod k samotnému kurzu Mediátor, ktorý je akreditovaný ministerstvom školstva v SR.

Prevedieme Vás celým procesom budovania biznisu od nápadu a jeho validácie, cez financovanie, prijímanie zamestnancov, budovanie brandu až po to, ako docieliť, že podnikanie bude dlhodobo udržateľné. Dáme Vám  množstvo tipov a inšpirácií, ktoré je možno aplikovať na svoju situáciu a svoj biznis. V mnohých oblastiach tento kurz podnikania posunie tvoje uvažovanie o podnikaní a ukáže ti nové pohľady. Vďaka kurzu sa budete môcť na chvíľu zastaviť a premýšľať o podnikaní v širších súvislostiach.
Podnikatelia v kurze majú skúsenosti a know-how z rôznych oblastí.

Obsah kurzu

 •  Ako začať vlastný biznis a aké sú praktické tipy na začiatok?
 •  Ako prekonať častokrát zbytočné obavy zo zlyhania?
 • Ako nájsť klientov, ktorí chcú koučing? Ako docieliť, aby klienti prichádzali práve za mnou?
 • Ako správne nastaviť cenu?
 • Ako sa zviditeľniť pomocou sociálnych sietí a dať svetu vedieť, že koučujem?
 • Som dosť dobrý? Mám na to?
 • Konflikt, priebeh konfliktu, spôsoby riešenie konfliktov
 • Komunikácia a vyjednávanie
 • Nácvik riešenia konfliktov
 • Princípy mediácie, fáze mediácie
 • Komunikačné techniky využívané pri mediácie
 • Právny a legislatívny rámec mediácie, možnosti využitia v SR
 • Komunikačné zručnosti ako základ sociálno-psychologických zručností
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Teórie komunikácie a jej využitie v praxi
 • Receptívne a expresívne zručnosti
 • Aktívne počúvanie
 • Asertívne jednanie
 • Vedenie konštruktívnej diskusie
 • Dôležitosť parafrázovania, sumarizácie a efektívneho záveru
 • Správne kladenie otázok
 • Špecifiká role mediátora v komunikácii

Lektorky

Akreditované lektorky z oblasti mediácie, práva, vzdelávanie dospelých, sociológie a psychológie.

PhDr. Zuzana Rapčanová

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Súčasťou kurzu je vždy prizvaný zaujímavý hosť z oblasti mediácie, účtovníctva, realitnej oblasti, marketingu, IT technológii, finančnej oblasti a mnohé iné…

Termín kurzu:

29. 2. – 1.3.2020

Miesto:

Národná 10, Žilina 010 01

Cena kurzu:

90,00 €  (v cene sú zahrnuté materiály, pomôcky,  občerstvenie)

Ukončenie kurzu:

Každý účastník obdrží osvedčenie  o absolvovaní kurzu.

OBJEDNÁVKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov