Rešpektujte prírodu, motorky do lesa nepatria

Vo všeobecnosti jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest a bez právneho dôvodu je zakázané. Prax však ukazuje, že aj tento problém môže byť predmetom dohody medzi zúčastnenými stranami. Aj najnovšia dohoda spísaná v našom mediačnom centre dáva nádej, že akýkoľvek spor je riešiteľný so zreteľom na obe zapojené strany.