Žilina bojuje proti kriminalite: S Národným projektom pomáha aj Centrum mimosúdnych dohôd Žilina

V modernej dobe musíme čoraz častejšie zápasiť s množstvom nepredvídateľných nástrah. Na každého z nás striehnu určité skupiny podvodníkov s jediným cieľom – zabezpečiť si vlastný profit na nešťastí druhého. Do boja na pomoc seniorom, obetiam nenávistných trestných činov a obetiam obchodovania s ľuďmi výrazne vstúpila aj Žilina a Centrum mimosúdnych dohôd.

Mediácia alebo súd?

Drvivá väčšina z nás sa počas života ocitne v sporoch, z ktorých nevieme spolu s druhou stranou nájsť východisko. K prípadu máme často emocionálne väzby, od ktorých sa nevieme odosobniť a vyriešeniu problému tak bráni aj náš vlastný pohľad, ktorý si do situácie vnášame. Dlhotrvajúce vedenie sporov pritom výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu života, žiaľ, negatívne.

Môže súd nariadiť mediáciu?

Podľa § 99 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, tretia veta znie…

Mediácia a EU

Riešenia sporov prebieha na rovnakom princípe nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách EU, USA a Austrálie.

Podali ste návrh na súd?

Podali ste návrh na súd?
Uzavrite zmier/dohodu v Centre mimosúdnych dohôd a môžete žiadať o vrátenie až 75 % zo všetkých zaplatených poplatkov.

Prečo mediácia?

Je tu veľmi jednoduchá odpoveď. Je rýchla, efektívna, finančne menej náročná a  diskrétna. Tieto 4 atribúty dokážu vyriešiť váš spor k spokojnosti.

V akých oblastiach poskytujete mediačné služby?

Pôsobím ako konzultant, poradca a mediátor pre oblasť konfliktov v komerčnej aj nekomerčnej sfére. Mám skúsenosti s uzatváraním dohôd, riešením sporov a konfliktných situácií v rôznych oblastiach…