Odborný seminár apríl 2020 – Mediácia v pracovnej oblasti už aj v Žiline

Odborný seminár má názov”Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach”  a Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, z.z.p.o. (www.simars.sk) ho pripravuje v spolupráci s Centrom mimosúdnych dohôd aj v Žiline .