Krásne prežitie veľkonočných sviatkov

Hovorí sa, že sviatky, ktoré majú hĺbku a skutočnú podstatu pretrvajú medzi ľuďmi navždy.