Je vek 60 rokov dôvod na výpoveď?

Pán Fedor pracoval ako skladník, bol lojálny, napriek tomu sa spoločnosť rozhodla s ním ukončiť pracovný pomer. Domnieval sa, že je to z dôvodu vysokého, čoskoro dôchodkového veku.

Šikanujú Vás na pracovisku?

Pre prípad, že by sa poškodená osoba chcela vyhnúť súd tak priamo antidiskriminačný zákon uvádza, že každý má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.

Ukradnutý nápad

Ak vám niekto ukradne auto tak viete konkrétne pomenovať problém a taktiež viete, kam ho ísť riešiť. Čo však, ak  Vám ukradnú nápad v práci – podnikavý kolega ho zverejní bez vášho súhlasu? 

Som dôchodca a firma ma už nepotrebuje

Dôchodkový vek nie je a nesmie byť dôvodom pre prepustenie zo zamestnania a taktiež aj akejkoľvek diskriminácie zamestnanca v pracovnom prostredí. Dosiahnutie dôchodkového veku nie je zákonom definovaným dôvodom pre skončenie pracovného pomeru či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca.

Kedy máte nárok na odstupné?

O výpovednej dobe hovoríme v prípade ukončenia pracovného pomeru či už zo strany zamestnanca, ktorý podá výpoveď alebo zo strany zamestnávateľa.

Nespokojný zamestnanec …

Hlavným predpokladom pre riešenie šikany na pracovisku, je uvedomenie si, že to nie je hanba rozprávať o svojom probléme a obrátiť sa na mediátora.  

Nezaplatená mzda za vykonanú prácu

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Mediačný audit alebo mediácia na pracovisku

Mediácia pomáha zamestnávateľovi  v zníženiu fluktuácie zamestnancov, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov, v oblasti zlepšenia klímy pracovného prostredia, mena firmy a vytvára možnosti a priestor na pokojnú a sústredenú prácu.

Výpoveď – spoločnosť uviedla dôvod NADBYTOČNOSŤ!

Pán Peter sa na nás obrátil s problémom – neoprávnenou výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Spoločne sme našli spôsob ako sa vyhnúť súdnemu konaniu a dohodnúť sa so zamestnávateľom na riešení prijateľnom pre obidve strany…