Ukradnutý nápad

Ak vám niekto ukradne auto tak viete konkrétne pomenovať problém a taktiež viete, kam ho ísť riešiť. Čo však, ak  Vám ukradnú nápad v práci – podnikavý kolega ho zverejní bez vášho súhlasu? 

Som dôchodca a firma ma už nepotrebuje

Dôchodkový vek nie je a nesmie byť dôvodom pre prepustenie zo zamestnania a taktiež aj akejkoľvek diskriminácie zamestnanca v pracovnom prostredí. Dosiahnutie dôchodkového veku nie je zákonom definovaným dôvodom pre skončenie pracovného pomeru či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca.

Kedy máte nárok na odstupné?

O výpovednej dobe hovoríme v prípade ukončenia pracovného pomeru či už zo strany zamestnanca, ktorý podá výpoveď alebo zo strany zamestnávateľa.

Nespokojný zamestnanec …

Hlavným predpokladom pre riešenie šikany na pracovisku, je uvedomenie si, že to nie je hanba rozprávať o svojom probléme a obrátiť sa na mediátora.  

Nezaplatená mzda za vykonanú prácu

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Mediačný audit alebo mediácia na pracovisku

Mediácia pomáha zamestnávateľovi  v zníženiu fluktuácie zamestnancov, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov, v oblasti zlepšenia klímy pracovného prostredia, mena firmy a vytvára možnosti a priestor na pokojnú a sústredenú prácu.

Výpoveď – spoločnosť uviedla dôvod NADBYTOČNOSŤ!

Pán Peter sa na nás obrátil s problémom – neoprávnenou výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Spoločne sme našli spôsob ako sa vyhnúť súdnemu konaniu a dohodnúť sa so zamestnávateľom na riešení prijateľnom pre obidve strany…