Výpoveď – spoločnosť uviedla dôvod NADBYTOČNOSŤ!

Pán Peter sa na nás obrátil s problémom – neoprávnenou výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Spoločne sme našli spôsob ako sa vyhnúť súdnemu konaniu a dohodnúť sa so zamestnávateľom na riešení prijateľnom pre obidve strany…