Spolky,  čertove volky alebo inak – predaj podielu v s.r.o.

Často sa stretávame s tým, že ľudia chcú podnikať ale buď im chýba odvaha alebo dostatočný kapitál, preto vstupujú do obchodného partnerstva v nádeji dlhodobého a efektívneho podnikania. Tak to bolo aj so spoločnosťou, ktorá je na trhu takmer 8 rokov a mala viacero konateľov. Vzťahy v spoločnosti začali byť jedného dňa čiastočne napäté. Prišiel zlom a rozhodnutie, že bude asi najvhodnejšie toto vzájomne trápenie ukončiť.

Ale ako? Možností je viacero, no tie nekorešpondovali s očakávaním ani jedného so spoločníkov

Pán Ján ako konateľ oslovil Centrum mimosúdnych dohôd ako by mohol postupovať ak by chcel rýchlo a efektívne opustiť (predať) firmu.

Na predmediačnom stretnutí  vyjadril jasne čo chce.  Bol to predaj svojho  podielu v s.r.o.

Všetky podklady si mediátor dôkladne naštudoval a počas mediácie, ktorá trvala takmer 3 hodiny sa obaja konatelia dohodli na podmienkach aby bol možný predaj a následná kúpa podielu spoločnosti.

Bola to náročná mediácia ale nakoniec obe strany dospeli k čiastočnej zhode.  

O čom by ste mali vedieť a čo je dôležité ak chcete vystúpiť z s.r.o.:

  1. Rozhodnutie Valného zhromaždenia.
  2. Spísanie zmluvy o prevode obchodného podielu – Mediačná dohoda/dohoda o ukončení mediácie
  3. Príprava všetkých dokumentov k podaniu na súd. Medzi tieto dokumenty patrí zápisnica z Valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka, spomínaná zmluva, v prípade potreby súhlas správcu dane a nové znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenských stanov.
  4. Súhlas správcu dane, ak je potrebný ak má predávajúci alebo kupujúci nedoplatok na daniach vo výške nad 170 €. Súhlas správcu dane v tomto prípade budú potrebovať obe strany a prikladá sa ako príloha.
  5. Podanie na súd a zápis do Obchodného registra ide o špeciálne tlačivo dostupné v papierovej alebo elektronickej podobe.
  6. Prípadné oznámenie zmien.

Poplatok na súd :

  1. V papierovom podaní je 66 €.
  2. Elektronické podanie – je to len 33 €. V prípade využitia právnych služieb treba počítať náklady na niekoľko stoviek €. Samotný zápis trvá do 2 dní, pokiaľ je v poriadku. V praxi však celý proces predaja podielu môže trvať 1 až 2 týždne.