Brožúra-náhrada-škody- stiahnuť pdf.

V tomto informačnom materiáli, ktorý bol vytvorený v úzkej spolupráci s Centrom právnej pomoci, sa oboznámite so základnými informáciami, ktoré by Vám mali pomôcť pri uplatňovaní si nároku na náhradu škody a odškodného od štátu. Pre lepší prehľad Vám poskytujeme odpovede na základné otázky a zároveň kontakty a rady, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa ako ďalej konať.