Brožúra-Domáce násilie – stiahnuť pdf. 

V tomto informačnom materiáli nájdete informácie, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade, ak sa Vás téma domáceho násilia bezprostredne dotýka. Nájdete v ňom odpovede na základné otázky, aj informácie o tom, aké sú Vaše možnosti v prípade, že bol na Vás alebo Vašej blízkej osobe spáchaný trestný čin. Zároveň v ňom nájdete dôležité kontakty a rady, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa ako ďalej konať. Na tomto mieste sme tému domáceho násilia pre Vás spracovali zo všeobecného hľadiska a zámerom spracovania je poskytnúť prvotný prehľad a užitočné informácie. Preto by sme Vás radi povzbudili k tomu, aby ste nás oslovili s cieľom bezplatnej osobnej konzultácie. V rámci osobného kontaktu Vám poskytneme základné informácie „šité na mieru“, ktoré budú zodpovedať Vašim individuálnym potrebám a požiadavkám. Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo spravodlivosti SR, za súčinnosti odborníkov zo samosprávy a mimovládneho sektora, spoločne ponúkajú pomoc obetiam domáceho násilia aj prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len „informačná kancelária“). Pracovníci informačnej kancelárie Vám poskytnú bezplatné konzultácie a spoločne s Vami identifikujú Vaše potreby a nasmerujú Vás na organizácie poskytujúce služby pre obete domáceho násilia.