Centrum mimosúdnych dohôd si Vám dovoľuje poďakovať za rok 2019 a zaželať Vám všetkým veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2020.