Poďakovanie

CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, ďakuje za prejavenú dôveru v roku 2020.