Nákup na splátky, skrytá hrozba

Od nepamäti sa predajcovia snažia predať aj nepredajné. Dalo by sa povedať, že na spotrebiteľa „vyskakujú“  reklamy a ponuky doslova spoza rohu ako výhodne a hlavne lacnejšie nakúpiť. SLOVO ZĽAVA na nákup je dnes sofistikovaná a vie presne ako sa „tváriť“, aby sa kupujúci domnieval ako dobre nakúpil.

Čo ak nemá spotrebiteľ dostatočné množstvo vlastných finančných zdrojov? Nevadí, aj tu sa objaví pomoc predajcu v podobe nákupu na splátky. Málo kto si uvedomí, že ide o tzv. spotrebný úver.

Pán Anton si kúpil, pračku chladničku a TV na splátky. Ako povedal vybavenie bolo rýchle a bez dokladovania príjmu a to ho presvedčilo, že prečo nie. Veď suma 20€ po dobu 5 rokov sa mu vôbec nezdala  privysoký. Ale prebudenie nastalo,  keď mu prišla výzva od nebankovej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou na Slovenku aby uhradil čerpanie kreditnej karty a úroky z omeškania v sume 560€ . Problém bol v tom, že pri kúpe spotrebičov začiarkol aj žiadosť o kreditnú kartu. Vôbec si neuvedomil, čo to pre neho znamená.

Podľa jeho slov mu prišla domov kreditná karta ale on ju neaktivoval ani nevyužíval. Domnieval sa, že ak kartu prestrihne skončí aj jej platnosť. Omyl karta bola aktívna.

Zákon č. 129/2010 Z. z.

Právna norma, ktorej úplný názov znie zákon  o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 1 upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa. Už tohto úvodného ustanovenia vyplýva, že účelom zákona je predovšetkým ochrana spotrebiteľa, čo je v trhovom mechanizme naozaj jedna zo základných povinností štátu. Zákon ďalej vymedzuje čo je a čo nie je spotrebiteľským úverom. Je ním dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Podľa novely odmena nesmie prevyšovať dvojnásobok priemernej úrokovej sadzby bankových služieb, ktoré sú poskytované v danom odvetví, ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov.

Pán Anton urobil dobre, že oslovil mediátora, ktorý mu pomohol vyriešiť problém.

Splátková spoločnosť pristúpila na dohodu, kde mu bolo z veľkej časti odpustené využitie a  čerpanie kreditnej karty.