Výpoveď – spoločnosť uviedla dôvod  NADBYTOČNOSŤ!

Pán Peter odpracoval 12 rokov s spoločnosti, ktorá sa je na trhu 20 rokov a svoju podnikateľskú činnosť orientuje na oblasť prepravy a logistiky.  Podľa slov pána Petra bol lojálnym  a svedomitým zamestnancom.  Mal len tú smolu, že mal zdravotné problémy a bol nútený zo zdravotných dôvodov ostať práceneschopný po dobu 8 mesiacov. Lekárske záznamy, ktoré preukázal boli relevantné a podľa stanovenej diagnózy aj opodstatnené.  V dôsledku  uvedenej skutočnosti nemohol naďalej pracovať ako šofér z povolania a musel prijať výpoveď, kde zamestnávateľ  uviedol dôvoď jeho ukončenia pracovného pomeru, že sa pracovné miesto ruší a následne sa stáva nadbytočný. Po rokoch, ktoré venoval spoločnosti, považoval uvedené stanovisko ako neopodstatnené a hlavne nekorektné.

Pán Peter oslovil  právnika vo veci na podanie návrhu na súd, aby súd rozhodol, či uvedený dôvoď bol alebo nebol odôvodnený. Vzhľadom k tomu, že považoval náhradu škody, prípadne preradenie na inú menej náročnú prácu a spoločnosť mu nebola ochotná splniť tieto požiadavky. I keď na jeho miesto bol prijatý mladší kolega.

Pán Peter si prerátal čas a náklady spojené so súdom a rozhodol sa osloviť mediátorku pani PhDr. Zuzanu Rapčanovú z CENTRA MIMOSÚDNYCH DOHÔD v Žiline.

Na prvom stretnutí v spomínanom centre boli preštudované všetky podklady a vysvetlený postup priebehu celej mediácie. Pán Peter sa rozhodol  pre mimosúdne riešenie svojho sporu. Je pre neho časovo a finančne oveľa viac prijateľnejšie ukončiť spor dohodou ako sa roky súdiť a platiť právne zastupovanie na súde. Ako sa dozvedel, tak mediáciou ide o mimosúdne riešenie jeho sporu alternatívnym spôsobom v súlade so zákonom.

Na stretnutie bola pozvaná spoločnosť aj navrhovateľ pán Peter. Nakoľko obe strany  chceli uvedený spor vyriešiť mimosúdnou cestou. Celé stretnutie prebiehalo v súlade so zákonom o mediácii a obe stany boli oboznámené s postupom a priebehom mediácie.

Ukončenie sporu bolo už na druhom sedení, nakoľko zástupca firmy musel preveriť či je možné akceptovať zo strany zamestnávateľa navrhované riešenie pánom Petrom.

Firma pristúpila na obnove, síce INÉHO pracovného miesta pre pána Petra, ale konsenzus našli obe strany.

Pán Peter je už 3. mesiac opäť zamestnancom spoločnosti.