Výnimka pre mediátora  

Činnosť mediátorov má výnimku UVZ SR s účinnosťou od 19. 12. 2020.

Napriek tomu, že Zákon č. 386/2020 k uzneseniu vlády SR  č. 804 neuvádza výnimku zo zákazu vychádzania pre cestu osôb za účelom návštevy mediátora, ale vyhláška UVZ SR rozpracováva uznesenie vlády SR do záväzných opatrení.

Vo vyhláške UVZ SR je uvedená výnimka, že počas zákazu vychádzania je cesta občanov k mediátorovi výnimkou zo zákazu vychádzania.

Aktuálne platné hygienické opatrenia
Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Zákaz otvorenia maloobchodných prevádzok a služieb sa nevzťahuje na:
advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov;

LINK: https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-dec/