Poďakovanie

CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, ďakuje za prejavenú dôveru a príspevky.