V akých oblastiach poskytujete mediačné služby?

Pôsobím ako konzultant, poradca a mediátor pre oblasť konfliktov v komerčnej aj nekomerčnej sfére. Mám skúsenosti s uzatváraním dohôd, riešením sporov a konfliktných situácií v týchto oblastiach:

Obchodné vzťahy

z obchodných záväzkových vzťahov napríklad spory medzi podnikateľmi, odstúpenie od zmlúv, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy a podobne.

Občianskoprávne vzťahy

napríklad dohody pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM), uplatňovanie záväzkových práv, susedských sporov, uplatňovanie si práv zo zodpovednosti za škodu a podobne.

Rodinnoprávne vzťahy

napríklad dohodnutie podmienky striedavej starostlivosti o deti, výživné a podobne.

Pracovnoprávne vzťahy

napríklad spory zamestnanec – zamestnávateľ v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi zo Zákonníka práce a podobne.

Školská mediácia

urovnávanie sporov medzi žiakmi a školou, učiteľom a rodičom, riaditeľom a pedagógmi ako aj pri iných sporoch školy s inou
inštitúciou.

Spotrebiteľské spory

napríklad reklamácia dovolenky, riešenie reklamácie služieb a tovarov a podobne.