Nespája nás manželstvo ale MAJETOK!

Pán Stanislav  žije 13 rokov s partnerkou Katarínou v spoločnej domácnosti. Na začiatku ich vzťahu bolo všetko ružové a ideálne. Dalo by spovedať, citujem: „žili sme si svoj sen, dovtedy kým neprišlo prebudenie do reality.“

Podľa slov pána Stanislava sa ich vzťah postupom času zmenil a spoločné nažívanie v jednej domácnosti už nebolo možné. Na prvý pohľad ide o úplne bežný rozchod. Ale nie je to tak. Pán Stanislav a pani Katarína žijú spoločne ako druh a družka a pred 10  rokmi si zakúpili  spoločný trojizbový byt.

Byt financovali z prostriedkov, ktoré im poskytla banka vo forme úveru a tým obaja nadobudli vlastníctvo v byte každí v podiele ½. Ako sa zdá na prvý pohľad jednoduchý prípad.

PREDAŤ A ROZDELIŤ SA!

Problém je ten, že pani Katarína s predajom nehnuteľnosti  nesúhlasí, nakoľko chce byt naďalej užívať.

A teraz ako  postupovať ďalej? Keď už spoločný život nie je možný. Podať návrh na súd o vysporiadanie vlastníctva? Čakať rok, dva, tri kým súd určí zákonný postup? A mnoho ďalších otázok sa vynáralo v mysli pána Stanislava.

Pán Stanislav sa skôr ako išiel za právnikom rozhodol, že osloví CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD v Žiline,  mediátorku PhDr. Zuzanu Rapčanovú.

Na stretnutie si preniesol všetky podklady, tak ako ho inštruovala a  tie boli preštudované a následne si dohodli ďalší postup. Pán Stanislav pochopil, že mediácia je dobrovoľná, finančne menej náročná a hlavne rýchla, v porovnaním súdu.  Po zvážení a vyhodnotení  všetkých za a proti sa rozhodol, že ako prvý krok skúsi mimosúdnu dohodu. Veď kto by chcel tráviť čas na súde.

Vzhľadom vyhrotenej situácii sa mediátorka rozhodla zvoliť iný postup ako zvyčajne a na prvé  stretnutie si pozvala iba pani Katarínu. Tá jej porozprávala svoj pohľad na skutočnosť spoločného bytu a jeho predaj.

Mediátorka vysvetlila, ak by išlo o občiansko-právny spor náklady a čas by boli citeľné a v konečnom dôsledku by súd postupoval v súlade zo zákonom a obaja účastníci by tento zákon museli rešpektovať bez ohľadu na to,  či by sa s rozhodnutím súdu stotožňovali.

Ale ak by skúsili formu mimosúdneho riešenia svojho sporu, predložili  by otvorene svoje vlastné očakávania a návrhy tak, aby im tretia nestranná osoba pomohla dospieť k mediačnej dohode.

Nakoniec sa samotná mediácia uskutočnila a obe strany videli pohľad na danú situáciu z opačnej stany. Očami toho druhého.

Mediácia skončila dohodou, pani Katarína pristúpila na predaj bytu. Nakoľko sama na mediácii priznala, že finančne by nezvládla pokryť náklady, na vyplatenie pána Stanislava, splácať úver a aj mesačnú réžiu bytu. Ešte počas mediácie bol dohnutý postup predaja spornej nehnuteľnosti, oslovená bola náhodne zvolená realitná spoločnosť. Mediátorka PhDr. Zuzana Rapčanová dohodla stretnutie u notára, kde bola spísaná notárska zápisnica z dôvodu aby  mediačná dohoda nadobudla exekučný titul, v prípade ak by jedna zo strán nedodržala podmienky dohody.

 Teraz ich už nespája nič!