Klienti za hodinu vyriešili to čo riešili mesiace

Nikto nevstupuje do vzťahu za tým účelom, že by sa raz mohol skončiť. Ale bohužiaľ aj také veci sa stávajú. Ľudia sa schádzajú a aj rozchádzajú.

Stane sa, že pár príde do bodu kedy už nie je možné spoločné spolužitie a rozchádzajú sa. Niekedy si povedia, že lepšie je to ukončiť na začiatku ako celý život trpieť. Vo výhode sú tí, ktorí nemajú deti a nevlastnia spoločný majetok. Ale čo ak predsa vlastníte majetok? Ako potom postupovať? Ako si rozdeliť byt, dom alebo iný spoločne nadobudnutý majetok,  ak jedna zo strán neprestúpi na dohodu?

Využite mediáciu!!!

Presne tak ako to urobil pán Tomáš. V spoločnom nažívaní s partnerkou už nebolo možno zdieľať jednu domácnosť a tak sa rozhodol ukončiť tento vzťah. Všetko by bolo v poriadku ale bol tu jeden problém. Spoločný úver a spoločný byt.

Pán Tomáš kontaktoval Centrum mimosúdnych dohôd za účelom ako vysporiadať sporný byt. Mal určitú predstavu a ex-partnerka mala  tiež svoju predstavu  o byte. Problém bol v tom, že ich predstavy sa nezhodovali. Taký bol ich  pohľad na problém.  Keď prebehla mediácia tak nakoniec sa prišlo na jedno. Obaja chceli dostať to svoje. Jeden chcel byt a druhý peniaze čo do bytu vložil. Po hodine stretnutia, im mediátor pomohol nájsť cestu ako sa dopracovať ku zmieru.

Výhoda mediátora je v tom, že na problém pozerá nezaujato a bez emócii, ktoré ovplyvňujú obe strany.

Po hodine dospeli sporné  strany k vzájomnej dohode, byt si ponechala priateľka a pán Tomáš dostal peniaze, čo do bytu investoval. Vyplatenie peňazí ex-partnerkou bolo na dve splátky.

Prvá výhoda mediácie je v tom, že  banka dokáže zmeniť spoludlžníkov na úvere na základe mediačnej dohody.

Druhá výhoda mediácie je v tom, že kataster dokáže vyňať z lista vlastníctva inú osobu na základe mediačnej dohody.

Tretia výhoda mediácie je v tom, že klienti zachránili aspoň ten kúsok citu čo im ostal, pretože ak by išli na súd neostalo by im už asi nič.

Štvrtá a tá hlavná výhoda mediácie je v tom, že klienti v tomto prípade zaplatili 1/3 z toho čo by zaplatili na súde.