Dovolenka „SNOV“?!

Manželský pár chcel osláviť svoje výročie netradično-tradične a zakúpili si vysnívanú dovolenku.

CK, ktorá sprostredkúva predaj leteckých zájazdov sa manželskému páru  pozdávala, nakoľko destinácia aj cena bola prijateľná aj dostupná. V katalógu sa uvádzali kritéria pobytu s čím obaja boli stotožnení.

Takže sa rozhodli, že uvedenú dovolenku v 4**** hoteli pri pláži  si zakúpia. Problém nastal pri pohľade na hotel. Spomínane 4**** mali iba 2**. A to bol šok. Čomu nasvedčovalo – zodpovedalo aj vybavenie hotela a poskytované služby v celom rezorte.

Manželský pár žiadal o presťahovanie ale naliehanie na delegátku bolo márne. Nakoniec dovolenku „PREŽILI“ a vrátili na SR.

CK odmietala prijať fakt, že v katalógu ZAVÁDZA svojich klientov a predáva pobyty, ktoré vôbec nezodpovedajú vyobrazenej realite v katalógu. A čo teraz, ani z voza ani navoz.
Stále v nich rezonovala otázka, prečo by mali podávať návrh na súd, platiť si právnika keď oni by chceli aby CK vrátila len rozdiel sumy,  ktorá by zodpovedala pobytu za 2** hotel a nie za 4**** hotel.

Napriek frustrácii z letnej dovolenky sa manželský pár rozhodol odloviť CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD v Žiline, či by predsa len nebola šanca na mimosúdny zmier, nakoľko mali pocit, že boli CK podvedení.

Mediátora PhDr. Zuzana Rapčanová,  preštudovala príslušné podklady, fotografie a oboznámila ich o možnosti riešiť spor mimosúdne. Nakoľko ide o  spor, na ktorý je viazaný zákon 390/2015 Z. z.,  kde sa v § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie, a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom….“

A čo to znamená pre manželský pár? Že za 20€, ušetrí čas energiu a hlavne financie, ktoré by venovala súdnemu konaniu.

CK v zastúpení spoločnosti prijala pozvanie na mediačné konanie. Vzhľadom k tomu, že CK chcela svoj spor vyriešiť diskrétne a rýchlo. Čo bolo cítiť na celom stretnutí.

Na druhom nakoniec dospeli k vzájomnej dohode a CK vyplatila manželskému „malé odškodné.“