Centrum pomohlo firme dostať peniaze späť

Podnikanie je vo všeobecnosti náročné, každý deň  prináša niečo nové, čo si  vyžaduje promptné a rýchle riešenie. Či už ide o inovácie z pohľadu voči konkurencii alebo zabezpečiť chod firmy. Kontrolovať uhradené faktúry a platby……   Za pravdu mi dá aj spoločnosť, ktorá je na trhu už od roku 1999.  Stretla sa s obchodným partnerom, objednala si čerpadlo, ktoré po krátkej dobe nespĺňalo požadovanú funkčnosť. Na počudovanie prebehla úspešné reklamácia, ktorú si protistrana uznala. A tu nastáva problém.

Ani čerpadlo a ani peniaze!!!

Konateľ spoločnosti sa rozhodol osloviť Centrum mimosúdnych dohôd ako ďalej postupovať, ako sa dá uvedená situácia vyriešiť rýchlo a úspešne. Centrum mimosúdnych dohôd oslovilo dodávateľa, komunikácia bola úspešná a spoločnosť po 2 týždňoch dostala svoje peniaze naspäť. A to aj napriek tomu, že mediácia neprebehla.

Dodávateľ sa vyhol mediácii alebo súdu a spoločnosť dostala späť 800€ na svoj účet .