7€ vyriešilo problém pána Marcela

Pán Marcel si zakúpil mobilný telefón cez renomovaný  internetový obchod. Telefón bol doručený o 10 dní neskôr. Zásielku mu prebrala jeho mama, nakoľko v tom čase bol na dovolenke v zahraničí. Po 15 dňoch rozbalil tovar a telefón v sume 700€ bol poškodený. Vrchné sklo bolo poškrabané, nakoľko telefón bol v záruke, tak sa obrátil na predajcu o možnosť reklamácie. Predajca nereflektoval na požiadavky a považoval uvedenú reklamáciu  za neopodstatnenú. V liste uviedol, že ide o mechanické poškodenie zo strany spotrebiteľa.

Nakoľko ide o  spor, na ktorý je viazaný zákon 390/2015 Z. z.,  kde sa v § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevýšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom….“

Pán Marcel sa rozhodol, že osloví Centrum mimosúdnych dohôd o možné riešenie jeho sporu s predajcom mobilných telefónov. Cena za mediáciu mu bola vyčíslená na 7€ a to ho presvedčilo, že sa pokúsi o mimosúdne vyrovnanie.

Na stretnutie bol prizvaný zástupca spoločnosti a stretnutie bolo rýchle a efektívne. Nakoľko pán Marcel bol rozhodnutý, že ak spoločnosť nezváži okolností, pristúpi k súdnemu konaniu.

Spoločnosť nakoniec súhlasila s výmenou poškodeného telefónu a pán Marcel za 7€ dostal to čo mu patrilo.

Nový nepoškodený mobil.