Mediácia a EU

Mediácia je mimosúdna činnosť, ktorá riešia spor, ktorý vznikol zo zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Je to postup, pri ktorom dve alebo viac strán sporu riešia spor pomocou mediátora.

Mediácia je dobrovoľný a dôverný proces, v ktorom mediátor zapísaný na Ministerstve spravodlivosti SR  – pomáha sporiacim stranám vyjednať dohodu, ktorá je záväzná pre obe strany.

Spomínaná forma mimosúdneho riešenia sporov prebieha na rovnakom princípe nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách EU, USA a Austrálie.