Prečo mediácia?

Je tu veľmi jednoduchá odpoveď. Je rýchla, efektívna, finančne menej náročná a  diskrétna. Tieto 4 atribúty dokážu vyriešiť váš spor k spokojnosti.

  • Už do 5 dní je možné začať mimosúdne riešenie sporu
  • Súdne poplatky, právne zastupovanie a iné poplatky,  ktoré súvisia so sporom v mediácií neplatíte. Ak ste už začali súdne konanie s odporcom, je možné žiadať o vrátenie súdneho poplatku, ak spor ukončite zmierom/dohodou.
  • Služby mediátora sú nižšie ako právne zastupovanie.
  • Mediátor je obdobne fundovaný a zdatný vo svojej oblasti, preto dokáže správnou technikou napomôcť k pozitívnemu výsledku.
  • Mediácia je neverejná. Nikto okrem prizvaných účastníkov sa na stretnutí nezúčastňuje. V prípade oslovenia osoby, ktorá je nápomocná k mediačnej dohode. Napríklad notár, odhadca, znalec atď….

Click here to add your own text

Click here to add your own text