Dobrý rodič aj po rozvode

Jednou z oblastí mediácie je aj úprava styku rodiča s dieťaťom.  Pre dieťa je veľmi emočne náročné zvládnuť  rozchod, prípadne rozvod rodičov. Často sa v praxi stretávam s rozhádanými  pármi, ktorí na mediácii  nahádžu  na seba všetku špinu z ich spoločného života. Dalo by sa povedať, že debata je  plná obviňovania alebo  urážania toho druhého.

Mohla by som povedať, že mediácia je náročná, ak chce mediátor aby sa ukončila vzájomnou dohodou a zmierom oboch strán.  V prípade ak chce uspieť v úprave  styku rodiča s dieťaťom.

Pred nedávnom, CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD  v Žiline, oslovila pani Andrea s prosbou o radu ako  postupovať, ak by chceli upraviť styk dieťaťa s otcom. Podľa jej slov, už podal jej exmanžel návrh na súd.

Dozvedela sa o mediáci a rozhodla sa, že sa pokúsi o túto alternatívu. Veď za pokus nič nedá. Vysvetlila požiadavky aké má ona a  aké vyslovil otec jej detí. Po zvážení okolností sme sa rozhodli, že oslovíme pána Andreja.

Na stretnutie prišli obaja a musím podotknúť, že to bolo veľmi náročné. Nakoniec došli k vzájomnej dohode.

Obe strany vyhrali.

Mediátorka, PhDr. Rapčanová, poučila obe strany ako musia postupovať, aby ich mediačná dohoda nadobudla svoje právne účinky. Vzhľadom k tomu, že je potrebné aby po ukončení mediácie, odovzdali mediačnú dohodu na súd, nakoľko ide už len o právnu formalitu, kde súd vychádza z dohody o ukončení mediácie.

Mediácia v kontexte pri úprave kontaktu  dieťaťa a rodiča je v tomto veľmi rýchla, a to z toho dôvodu, že školený mediátor formuluje otázky takým štýlom, aby mediácia bola úspešná.