RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI V PRAXI

Mediácia sa dá použiť všade tam, kde účastníkom ide o dohodu, ktorá by vyhovovala obom.

Ďalší z konfliktov, ktoré sa riešili u nás v centre bola žiadosť rodičov o riešenie sporu mediáciou z dôvodu, že partneri spolu už nežijú a potrebovali by si upraviť svoje práva, povinnosti k maloletým deťom.

Po 3 hodinách mediácie sa partneri zhodli na výške sumy, ktorú bude pán Štefan platiť ako vyživovaciu povinnosť aj keď ide o striedavú starostlivosť.  Sumu si určili na 260€.

V prípade striedavej starostlivosti súd nezvykne priznávať výživné, nakoľko sa predpokladá, že rodičia si budú svoju vyživovaciu povinnosť plniť v rámci osobnej striedavej starostlivosti. Ak by však príjem jedného z rodičov bol značne vyšší oproti druhému, súd môže rozhodnúť o výživnom. Dôvodom je najmä zabezpečenie rovnakej životnej úrovne dieťaťa u oboch rodičov pri striedavej starostlivosti.

Každý druhý týždeň budú deti tráviť čas s otcom.  Zároveň sa dohodli, že otec bude deti vždy 1x v týždni sprevádzať na plavecký krúžok a zároveň ich z neho vyzdvihne.

Rodičia maloletých si dohodli bod po bode ako budú deti v striedavej starostlivosť fungovať, dohodli si všetky sviatky, prázdniny, aktivity detí…. Do poslednej bodky to zvládli za pomoci mediátora. Zároveň sa dohovorili, kto bude poberať rodičovský bonus a kto prídavky na deti. Kde budú mať deti trvalý pobyt, kto bude spravovať ich majetok. Ako to bude prebiehať počas dovolenky s deťmi aj to ako to bude s odovzdávaním dokladov ako sú pas, kartičky poistenca …. a mnohé iné kritéria boli súčasťou dohody.

Mediátor im napomáhal s bodmi dohody, ktorých obsah si prakticky tvorili obaja rodičia kúsok po kúsku sami.

Rodičovská dohoda bude predložená súdu na schválenie, aby bola vykonateľná.

Mediátor im odovzdal 3x dohodu o ukončení mediácie, ktorá bude odovzdaná na príslušný súd v mieste trvalého bydliska oboch deti. Súčasťou stretnutia boli aj odporúčania mediátora, čo je potrebné ešte doplniť z ich stany aby súd schválil dohodu o ukončení mediácie.

Napriek tomu, že partneri žijú oddelene už niekoľko mesiacov dokázali spolu odísť z našej mediačnej kancelárie pre deti na krúžok a následne ich otec spolu s matkou zaviezol domov.

Aj pri tejto mediácii chcem vyzdvihnúť prístup rodičov, ako sa zodpovedne vysporiadali so vzniknutou situáciou v rodine a bez väčších emócii a racionálne pristúpili k riešeniu ktoré je najvhodnejšiemu pre celú rodinu.

Výhody rodinnej mediácie:

·           deti neboli vystavené zbytočným hádkam a stresom a môžu si dočasne vyskúšať model fungovania stretávania sa s oboma rodičmi

·           k dohode došlo v priebehu pár hodín

·           obe strany dosiahli to čo chceli

·           ušetrili za právne zastupovanie na súde